GP III. stupeň – infošky

Ahojte, tak sa nám to blíži a je čas zverejniť ďalšie informácie.

Túto nedeľu (12.11.) sa uskutoční Grand Prix pre tretí stupeň. GP spočíva v tom, že každá trieda vyšle hviezdny tím skladajúci sa z maximálne šiestich žiakov triedy, pričom minimálny počet sú dve dievčatá a dvaja chlapci. Tento tím bude prechádzať niekoľko stanovísk po určenej trase. Dôležité je, aby si nezabudol zobrať veci, ktoré sme zverejnili v zozname na GP pred týždňom. Hodnotiť sa budú vaše výsledky na stanoviskách, veci ktoré ste si mali priniesť a váš čas (čas, počas ktorého ste sa presúvali medzi stanoviskami).

Stretneme sa v Parku Ostredky. Štarty jednotlivých tried:

 • 4.D – 7:55
 • Kvinta – 8:10
 • 1.A – 8:25
 • 1.B – 8:40
 • 1.C – 8:55
 • Sexta – 9:10
 • 2.B – 9:25
 • 2.C – 9:40
 • 2.D – 9:55
 • 3.B – 10:10
 • 3.D – 10:25
 • Oktáva – 10:40
 • 4.B – 10:55
 • 4.C – 11:10

Všetky ďalšie informácie sa dozviete na mieste.

Prvá pomoc – v prípade potreby

Ak by sa čokoľvek dialo, od zranení cez stratenia alebo nejasnosti, volajte

+421 917 839 110
+421 904 099 155
+421 915 184 316
+421 944 352 343
+421 911 896 580