Vedecké disciplíny – výsledky

Ahojte, dlhoočakávané výsledky vedeckých disciplín sú tu!

2. stupeň

Matematika Fyzika Chémia Informatika
1. Sekunda Kvarta Tercia Tercia
2. Príma A Tercia Kvarta Príma A
Kvarta
3. Príma B Príma B Príma A
4. Tercia Sekunda Sekunda Sekunda
5. Kvarta Príma A Príma B Príma B
Slovenský jazyk Anglický jazyk Nemecký jazyk Spoločenská veda
1. Kvarta Sekunda Kvarta Kvarta
2. Tercia Príma A Tercia Sekunda
3. Sekunda Tercia Príma B Tercia
4. Príma B Kvarta Príma A Príma B
5. Príma A Príma B Sekunda Príma A
Biológia Geografia Dejepis Funny
 1. Tercia Kvarta Kvarta Sekunda
 2. Kvarta Tercia Tercia Tercia
 3. Sekunda Príma A Sekunda Príma A
 4. Príma B Príma B Príma B Príma B
 5. Príma A Sekunda Príma A Kvarta

3. stupeň

Matematika Fyzika Chémia Informatika
1. 1.A 4.B Oktáva 3.B
2. Oktáva Oktáva 3.B 2.B
3. Sexta 2.B 4.D Oktáva
4. 2.B 3.B 4.C 4.D
5. Kvinta 1.A
3.D
Kvinta 4.B
6. 4.B 2.C 4.C
7. 3.B Kvinta 3.D 1.A
8. 4.C Sexta 4.B 2.C
9. 1.C 4.C 1.B
1.C
1.C
10. 1.B 4.D 2.D
11. 2.C 1.B Sexta 1.B
12. 2.D 1.C
2.C
2.B 3.D
13. 3.D 2.D Kvinta
14. (4.D) (2.D) 1.A (Sexta)
Slovenský jazyk Anglický jazyk Nemecký jazyk Spoločenská veda
1. 4.D Oktáva 3.B 4.D
2. 2.B 4.C Oktáva 3.D
3. 3.D Sexta 3.D 4.C
4. 3.B 4.D 4.B Oktáva
5. 2.D 3.D 4.C 4.B
6. 4.C 4.B Kvinta Sexta
7. 2.C 3.B Sexta 2.B
8. Sexta 2.C 2.D 2.D
9. Oktáva Kvinta 1.C 3.B
10. 1.B 2.D 2.C Kvinta
11. 1.A 2.B 1.A 1.C
12. 4.B 1.A 4.D 1.A
13. 1.C 1.C 2.B 1.B
14. Kvinta 1.B 1.B (2.C)
Biológia Geografia Dejepis Funny
1. 4.D Sexta Oktáva 4.B
2. 3.D 3.D 2.C 3.D
3. 3.B 4.C 2.D 4.D
4. 2.B Oktáva 4.C 2.C
5. 2.D Kvinta Kvinta 3.B
6. Oktáva 4.B 1.C 1.B
7. 1.B 1.C Sexta 1.C
8. 4.B 3.B 1.A Oktáva
9. Kvinta 2.B 3.D Kvinta
2.D
10. 4.C 1.B 1.B
11. 2.C 2.D 3.B 1.A
12. 1.A 1.A 4.B 4.C
13. 1.C 2.C 2.B 2.D
14. Sexta 4.D 4.D Sexta