Výsledky!

Foto vďaka p.p. Eliášovi.

Galaprogram je už za nami a tak vám prinášame výsledky aj s bodovými ziskami.

Gratulujeme všetkým víťazom!

Celkové

2. stupeň

1. Tercia
(146 131)
2. Kvarta
(141 593)
3. Príma A
(113 413)
4. Sekunda
(99 234)
5. Príma B
(73 197)

3. stupeň

1. Oktáva
(133 238)
2. 4.B
(113 586)
3. 4.D
(106 944)
4. Sexta
(102 298)
5. 2.C
(99 992)
6. 2.B
(99 030)
7. Kvinta
(96 076)
8. 3.B
(84 421)
9. 4.C
(77 875)
10. 2.D
(71 424)
11. 1.B
(71 137)
12. 1.C
(66 811)
13. 1.A
(62 612)
14. 3.D
(58 500)

Športové

2. stupeň

1. Tercia
(42 939)
2. Kvarta
(36 737)
3. Sekunda
(27 346)
4. Príma A
(24 034)
5. Príma B
(20 922)

3. stupeň

1. 4.B
(30 972)
2. Oktáva
(29 619)
3. 4.D
(27 350)
4. 3.B
(25 192)
5. 2.B
(24 210)
6. 2.C
(22 409)
7. Sexta
(21 568)
8. Kvinta
(19 099)
9. 1.B
(17 987)
10. 1.A
(17 542)
11. Septima
(16 579)
12. 2.D
(14 841)
13. 3.C
(14 823)
14. 4.C
(13 829)
15. 1.C
(12 411)
16. 3.D
(10 249)

Netradičné

2. stupeň

1. Kvarta
(40 000)
2. Tercia
(38 273)
3. Sekunda
(33 076)
4. Príma A
(32 887)
5. Príma B
(23 208)

3. stupeň

1. Oktáva
(40 687)
2. 4.B
(32 402)
3. 4.D
(31 088)
4. 2.B
(29 245)
5. 2.C
(28 009)
6. 4.C
(27 189)
7. Sexta
(25 824)
8. Kvinta
(25 751)
9. 2.D
(23 672)
10. 1.B
(21 182)
11. 1.C
(20 072)
12. 1.A
(19 094)
13. 3.B
(17 233)
14. 3.D
(10 306)

Umelecké

2. stupeň

1. Tercia
(42 687)
2. Kvarta
(42 422)
3. Príma A
(40 356)
4. Sekunda
(21 493)
5. Príma B
(13 784)

3. stupeň

1. Oktáva
(41 496)
2. Sexta
(39 975)
3. Kvinta
(36 105)
4. 2.C
(35 158)
5. 4.D
(32 955)
6. 4.B
(32 516)
7. 2.B
(30 011)
8. 3.B
(24 111)
9. 1.C
(20 975)
10. 3.D
(20 377)
11. 4.C
(19 978)
12. 1.B
(19 799)
13. 2.D
(18 819)
14. 1.A
(11 696)

Vedecké

2. stupeň

1. Kvarta
(22 434)
2. Tercia
(22 232)
3. Sekunda
(17 319)
4. Príma A
(16 136)
5. Príma B
(15 283)

3. stupeň

1. Oktáva
(21 436)
2. 3.B
(17 885)
3. 4.B
(17 696)
4. 3.D
(17 568)
5. 4.C
(16 879)
6. 2.B
(15 564)
7. 4.D
(15 551)
8. Kvinta
(15 121)
9. Sexta
(14 931)
10. 2.C
(14 416)
11. 1.A
(14 280)
12. 2.D
(14 092)
13. 1.C
(13 353)
14. 1.B
(12 169)