Volejbal – pravidlá (len 3. stupeň)

Volejbal hrajú proti sebe dva tímy po 6 hráčov. Ak sa z jednej triedy nenazbiera dostatočný počet, môžu zápas odohrať aj piati. Ak chce trieda odohrať oba sety v počte 6 hráčov, musí aspoň jeden set odohrať za ich triedu aj dievča (inak budú môcť hrať v ďalšom sete iba 5-ti hráči). Zápas sa hrá na 2 víťazné sety. Prvé 2 sety sa hrajú do 25 bodov s dvojbodovým rozdielom. Znamená to, že pri rovnosti bodov 25:25 sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nezíska dvojbodový náskok. Rozhodujúci set (3. set) sa hrá do 15 bodov, rovnako s dvojbodovým rozdielom.

Hodnotenie

Víťazom v súťaži sa stáva družstvo, ktoré v stretnutiach získalo najväčší počet bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení: lepší pomer setov (vyšší je lepší) a pri rovnakom pomere setov rozhoduje pomer lôpt. Ak majú aj potom dve alebo i viac družstiev rovnaké umiestnenie, rozhoduje výsledok vzájomných stretnutí.

Postavenie hráčov

V momente úderu do lopty pri podaní musia hráči obidvoch družstiev s výnimkou podávajúceho stáť v svojich vlastných poliach v poradí postupu. Traja prední hráči stoja v zónach 4 (ľavý predný hráč), 3 (stredný predný hráč) a 2 (pravý predný hráč). Ostatní hráči sú zadní a stoja v zónach 5 (ľavý zadný hráč), 6 (stredný zadný hráč) a 1 (pravý zadný hráč). Každý zadný hráč musí stáť ďalej od siete ako príslušný predný. Príslušní prední a zadní hráči musia stáť tak, že každý pravý (ľavý) hráč musí byť bližšie k pravej (ľavej) postrannej čiare ako stredný. Rozhodujúca je poloha chodidiel. Po uskutočnení podania sa hráči môžu premiestňovať a v svojom poli pohybovať ľubovoľne.

Striedanie

Každé družstvo má v sete 6 striedaní. Hráča základnej zostavy je možné vystriedať ľubovoľným náhradníkom. Náhradníka je možné nahradiť iba pôvodným hráčom.

Podanie

Hráč musí podať do 8 po znamení rozhodcu. Ruší sa pravidlo o pokuse o podanie, t.j. hráč si nadhodí loptu a nechá ju dopadnúť na hraciu plochu bez toho, aby sa jej dotkol. Do lopty sa musí udrieť jednou rukou alebo časťou paže. Lopta musí byť nadhodená alebo pustená do vzduchu. V momente úderu sa podávajúci nesmie dotýkať zadnej čiary a musí byť v zóne podania.

Družstvo získava bod za: umiestnenie lopty do súperovho poľa alebo ak družstvo súpera urobí chybu.

Za chybu sa považuje:

  • Lopta zahraná do autu – Za aut je považovaná lopta, ktorá dopadne celým objemom za čiary vyme­dzujúce ihrisko alebo ak sa dotkne predmetu mimo ihriska (strop, bočná stena, osoba mimo hry, …).
  • Neprehodenie lopty ponad sieť
  • Prešľap (pri podaní prešľap zadnej čiary chodidlom, v hre prešľap stredovej čiary, keď je celý objem tela na súperovej polovici alebo pretŕčajúca časť tela bráni súperovi v hre)
  • Dotyk siete (iba hornej pásky, ale nemôže sa do siete cielene vešať, ťahať ju ani používať ako oporu)
  • Chyba v postavení (v momente úderu podávajúceho hráča do lopty)
  • Nesprávne odohranie lopty (dvojdotyk, držaná lopta)
  • Smeč z výskoku zadného hráča v útočnej zóne

Hráči družstva, ktoré získa podanie musia postúpiť o jedno miesto v smere hodinových ručičiek a podávajú až dovtedy, kým spravia chybu (prehrajú bod). Každé družstvo môže mať najviac 3 odbitia (blok sa nepočíta za odbitie), tretím už musí loptu prehodiť cez sieť. Loptu nemôže dvakrát za sebou odohrať ten istý hráč (výnimkou je už spomínaný blok). Kapitán družstva má právo v každom sete požiadať o najviac 2 time-outy trvajúce 30 sekúnd.

Útočný úder

Hráč prednej zóny môže uskutočniť útočný úder z ľubovoľného miesta ihriska a z ľubovoľnej výšky. Hráč zadnej zóny môže uskutočniť útočný úder zo zadnej zóny ihriska z ľubovoľnej výšky (musí sa odraziť pred útočnou čiarou a nesmie sa jej pri tom dotknúť).

Blok

Hráč môže blokovať na strane súpera, avšak až po útoku súpera. Blok sa nepočíta za odbitie. Blokovanie súperovho podania je zakázané.

Zo skupín postupujú prví dvaja. Ďalej sa hrá systémom:

1A-2B

2A-1B

1C-2D

1D-2C