Silový trojboj

Silový trojboj sa uskutoční tento štvrtok, 28.9., o 7:35 v parčíku na Dunajskej. V tomto netradičnom termíne sa koná preto, lebo oproti minulým rokom nastali isté zmeny v atletike. Bližšie info zverejníme zajtra. Bude sa súťažiť klasicky, v troch disciplínach (zhyby, dipy a kliky), medzi ktorými je 30 sekundová pauza. Za každú triedu sa môžu zúčastniť dvaja zástupcovia resp. jeden môže mať dva pokusy.