Prednes – výsledky

Ahojte, prinášame vám výsledky prednesu.

2. stupeň

Poézia Próza
1. Príma A Príma A
2. Kvarta Tercia
3. Tercia Kvarta
Príma B, Sekunda Príma B, Sekunda

3. stupeň

Poézia Próza
1. 2.B 4.D
2. 1.B Oktáva
3. Oktáva 1.B
4. Kvinta Kvinta
5. 3.B Sexta
4.B
6. 4.B
7. Sexta 3.B
8. 3.D
9. 4.D
1.A, 1.C, 2.C, 2.D, 4.C 1.A, 1.C, 2.B, 2.C, 2.D, 3.D, 4.C