Rozpis na 6. týždeň

Pondelok (23.10.)

Florbal: Oktáva – 3.B, po 7. hodine

Štvrťfinále Futbal: 4.B – 2.C, po 8. hodine

Štvrťfinále Florbal: 3.C – 2.D, po 8. hodine

Florbal: Sekunda – Príma B, cez 6. hodinu

Vybíjaná: Príma A – Kvarta, cez 7. hodinu

Utorok (24.10.)

Volejbal: 4.B – Kvinta, po 8. hodine

Futbal: Sekunda – Tercia, po 7. hodine

Vybíjaná: Príma B – Kvarta, po 7. hodine

Streda (25.10.)

Štvrťfinále Volejbal: 4.D – 2.B, po 8. hodine

Štvrťfinále Florbal: 4.B – 1.A, po 7. hodine

Vybíjaná: Príma B – Príma A, cez 4. hodinu

Basketbal: 2.B – 1.C, po 7. hodine

Štvrtok (26.10.)

Futbal: Sekunda – Príma A, po 7. hodine

Štvrťfinále Volejbal: Septima – 1.B, po 8. hodine

Štvrťfinále Futbal: 4.D – 4.C, cez 4. hodinu

Štvrťfinále Basketbal: Oktáva – Kvinta, cez 7. hodinu

Štvrťfinále Basketbal: 3.C – 3.B, po 8. hodine

Piatok (27.10.)

Florbal: Príma A – Príma B, cez 1. hodinu