Tematické dni – témy

Ahojte, blížia sa nám tematické dni. Vašou úlohou je prezliecť sa na danú tému v čo najhojnejšom počte žiakov a vymyslieť krátku, maximálne 1,5 minútovú scénku. Hodnotiť budeme počet prezlečených žiakov z každej triedy, scénku a výstižnosť kostýmov. Hodnotiť sa bude cez prestávky, rozpis jednotlivých prestávok a poradie tried budete vedieť vždy deň vopred. Tu sú témy:

Posledný deň sa presunul z dôvodu exkurzie tretieho ročníka do Múzea holokaustu.