Dlhodobá zbieračka

Ahojte, už je to tu! Prichádza dlhodobá zbieračka. Vašou úlohou počas dlhodobej zbieračky je nazbierať čo najviac kusov nami zadanej veci v období nami určenom.

Tento rok budeme zbierať prázdne tuhy do klasických guľôčkových pier. Tuha musí byť prázdna – nebude v nej náplň a nesmie písať. Zbierať sa bude do štvrtka 23.11.. Tuhy nám odovzdávate naraz v riadne označenom sáčku alebo nádobe do tried Septima a 3.C, do konca vyučovania (najneskôr po ôsmej hodine).

Dúfame, že sa nebudeme vedieť dopočítať.