GP II. stupeň – informácie

Ahojte, budúci štvrtok (2.11.) sa uskutoční Grand Prix pre druhý stupeň.

Grand Prix spočíva v tom, že prejdete niekoľko stanovísk na ktorých budete plniť rôzne úlohy. Stanoviská sú rozmiestnené po meste a navštevovať ich budete podľa danej trasy. Každá trieda by si mala priniesť aj veci uvedené v zozname GP pre II. stupeň.

Účastní sa celá trieda, teda všetci žiaci prítomní v škole dňa 2.11.. Každú triedu budú mestom sprevádzať dvaja vyučujúci a organizátori.

Tu je ešte niekoľko pokynov. Žiaci budú vo štvrtok (2.11.) o 7:45 vo svojich triedach, prezlečení a pripravení na odchod spolu so svojimi vyučujúcimi. Odporúčame, aby ste sa obliekli športovo a primerane počasiu (podľa predpovede). Nechceme, aby vám bolo zima, kedže sa budeme pohybovať vonku. 🙂 Predpokladaný koniec je okolo 11:30 v škole. Potom môžete ísť na obed a končíte vyučovanie. Všetky ďalšie potrebné pokyny dostanete ráno priamo od nás, čakajúc v triede.

Tešíme sa na vás!