Rozpis na 10. týždeň

Pondelok (20.11.)

Semifinále: Futbal: Oktáva – 4.D, po 7. hodine

Florbal: Sekunda – Tercia, cez 7. hodinu

Florbal: Prima A – Kvarta, po 7. hodine

Utorok (21.11.)

Semifinále: Volejbal: 4.B – 4.D, cez 7. hodinu

Vybíjaná: Tercia – Kvarta, po 7. hodine

Streda (22.11.)

Semifinále: Basketbal: 2.B – Oktáva, po 7. hodine

Štvrtok (23.11.)

Semifinále: Volejbal: Septima – Oktáva, 7:35 ráno

Semifinále: Florbal: 4.B – 2.C, cez 6. hodinu

Vybíjaná: Prima B – Kvarta, po 7. hodine