Basketbal – pravidlá

Basketbal hrajú dve družstvá po piatich hráčoch, pričom minimálne jednu štvrtinu musí odohrať v tíme aj dievča. Hrá sa 4 x 7 minút hrubého času, pri remíze sa predlžuje 4 minúty. Medzi prvou a druhou štvrtinou (prvý polčas), medzi treťou a štvrtou štvrtinou (druhý polčas) a pred každým predĺžením, je prestávka 2 minúty. Polčasová prestávka trvá 3 minúty. Striedať sa môže pri prerušení hry po nahlásení rozhodcovi. Počet striedaní nie je obmedzený. Kôš má hodnotu 2 body, kôspoza trojkovej čiary je za 3 body a trestný hod za 1 bod. Družstvo, ktoré dosiahlo vyšší počet bodov na konci hracieho času sa stáva víťazom stretnutia.

Pravidlá driblovania: jednou rukou, bez prestania a bez nového začiatku. Zatiaľ čo lopta poskakuje je možné vymeniť ruky bez prerušenia driblingu, hráč však nesmie driblovať oboma rukami. Keď hráč prestane driblovať, musí buď prihrať alebo vystreliť. Hráč držiaci loptu v rukách s ňou nesmie bežať, nesmie do nej úmyselne kopať alebo úmyselne ju blokovať ktoroukoľvek časťou nohy, nesmie do nej udierať päsťou. Akýkoľvek náhodný dotyk lopty akoukoľvek časťou nohy nie je priestupok, ktorý sa píska. Ak je strieľajúci hráč faulovaný a kôš z jeho strely nepadne, hráč ktorý strieľal získava 2 trestné hody. Ak ale kôš z jeho strely padne, jeho tím získava daný počet bodov za kôš (2 alebo 3) a k tomu 1 trestný hod. Fauly na nestrieľajúceho hráča končia rozohrávkou z bočnej čiary.

Dovolené obranné postavenie

Brániaci hráč zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, ak: Je obrátený k súperovi tvárou a obidve chodidlá má na podlahe.

Bránenie hráča, ktorý má loptu pod kontrolou

Brániaci hráč musí zaujať počiatočné dovolené obranné postavenie bez toho, aby pred tým, ako ho zaujme, spôsobil dotyk. Len čo brániaci hráč zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, môže sa pri bránení súpera pohybovať, ale nesmie vysunúť ruky, ramená, boky alebo nohy a tak dotykom zabrániť driblujúcemu hráčovi, aby ho obišiel.

Bránenie hráča, ktorý nemá loptu pod kontrolou

Hráč, ktorý nemá loptu pod kontrolou, má právo sa voľne pohybovať po ihrisku a zaujať akékoľvek miesto neobsadené iným hráčom. Brániaci hráč nemôže zaujať postavenie priveľmi blízko alebo priveľmi rýchlo do cesty pohybujúcemu sa súperovi tak, že tento nemá dostatok času alebo vzdialenosti na zastavenie alebo zmenu smeru. Ak brániaci hráč už zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, môže sa pri bránení súpera pohybovať. Nemôže dotykom roztiahnutých alebo vychýlených paží, ramien, bokov, alebo nôh do súperovej cesty brániť súperovi prejsť okolo neho.

Hráč nemôže prihrať cez stredovú čiaru na polovicu, kde má jeho tím kôš. Hráč nesmie súpera držať, sácať, prerážať, podrážať, ani nesmie hrať hrubo alebo násilne. Ak hráč s loptou urobí viac ako dva kroky, bez toho aby dribloval alebo prešľapuje, bez toho aby prihral alebo vystrelil, hra je prerušená a loptu získava druhý tím. Keď sa dvaja hráči zmocnia lopty naraz, rozhodca preruší hru kvôli držaniu lopty a vhodí loptu, o ktorú protivníci bojujú rozskokom. Každý zápas začína rozskokom. Ak má hráč loptu, ale nedribluje, neprihráva ani nestrieľa, musí udržiavať kontakt jednej nohy s podlahou. Ak sa hráč dopustí piatich chýb, osobných alebo technických, musí byť o tejto skutočnosti oboznámený prvým rozhodcom a okamžite opustiť stretnutie. Musí byť vystriedaný do 30 sekúnd.

Komunikovať s rozhodcom má dovolené len kapitán, pokiaľ k tomu hráč nie je vyzvaný

Zo skupín postupujú prví dvaja. Ďalej sa hrá systémom:

1A-2B

2A-1B

1C-2D

2C-1D