Orientačný beh – pravidlá

V teréne sú osadené všetky kontrolné stanovištia pre všetky trate v aktuálnych pretekoch. Kontroly sú označené lampiónom – je to trojboký hranol o veľkosti 30×30 cm, Každá strana je uhlopriečne farebne rozdelená na oranžový a biely trojuholník. Kontrol je v teréne spravidla viac ako je počet kontrol na jednej trati, preto má každá kontrola jedinečný kód očíslovaný od 31 do 999 aby pretekár bezpečne rozoznal kontrolu, ktorú hľadá. Kód je umiestnený na raziacom zariadení, prípadne na stojane pre kontrolu.

Jednotlivé trate nie sú vopred známe. Zverejnené sú iba dĺžka, prevýšenie a počet kontrol na trati. Mapu so svojou traťou dostáva pretekár až po štarte, kedy mu začína plynúť súťažný čas.

 

Na mape je kontrola vyznačená krúžkom o priemere cca 7mm. Pri krúžku na mape je poradové číslo, ktoré určuje v akom poradí pretekár postupuje z kontroly na kontrolu. V teréne sa kontrola umiestňuje na rôzne situačné prvky a objekty (skala, jama, prameň, strom, ohrada…). Na stojane je pripevnené raziace zariadenie. Raziace zariadenie slúži na označenie si priebehu kontrolou. Je to elektronická SI škatuľka s otvorom, do ktorej pretekár zasunie SI čip. Pre prípad nefunkčnosti SI je kontrola osadená aj mechanickým razením (tzv. kliešte). SI čip zaznamená priebeh kontrolou, a tým aj správnosť dodržania poradia kontrol určenej podľa mapy. Každá kontrola v teréne je označená kódom (číslom), ktoré je umiestnené na SI zariadení alebo na stojane. Po dobehnutí do cieľa sa z SI čipu vyčíta dosiahnutý čas vrátane medzičasov na všetkých kontrolách.

 • do štartového koridoru sa radíte cca 3 minúty pred svojim štartom (koridory sú 2-3 delené po jednej minúte). Rozhodca na štarte vám skontroluje číslo SI a zaznamenané v štartovnej listine. V pripravenej krabičke označenej CLEAR si vyčistite SI čip od starých údajov a následne v ďalšej označenej CHECK naštartujete SI čip.
 • mapu so svojou traťou spravidla dostanete až po vašom ostrom štarte, to znamená, že už vám beží čas
 • ak je vlhko alebo dážď, vložte si mapu do pripravených PVC obalov, aby sa vám počas trate nerozpadla
 • zorientujte si mapu na sever, presvedčte sa či mapa zodpovedá situácii v teréne a zvoľte si bezpečný postup k prvej kontrole.
 • nedajte sa strhnúť rýchlou reakciou s vami vybiehajúcich (avšak skúsených) pretekárov. Vo vašej minúte štartujúci pretekári majú určite prvú kontrolu inú, tak sa sústreďte len na svoj postup
 • keď nie ste si istý kde presne ste, tak nebežte bezhlavo a radšej zvoľnite beh, resp. aj zastaňte a určte si presne svoju polohu, v krajnom prípade sa vráťte na posledné miesto kde ste bezpečne určili svoju polohu
 • pribehnutím na kontrolu si preverte, či ide naozaj o váš kód kontroly podľa opisu kontrol (v blízkosti môže byť iná, ale s iným číslom) a zastrčte na cca 1 sekundu čip do dierky SI zariadenia. Zvukový a svetelný signál potvrdí prechod kontrolou. Opäť si zorientujte mapu, vyberte postup na ďalšiu a ďalšiu kontrolu
 • z poslednej kontroly do cieľa je vyznačený povinný koridor pre dobeh. Dĺžka koridoru je cca 100 až 300 m.
 • na cieľovej čiare si nezabudnite tiež označiť prechod čipom
 • občerstvite sa pripraveným nápojom a prejdite k stolíku, kde sa vyčítajú údaje z SI čipu
 • dostanete lístoček, na ktorom sú údaje o vašom behu. Výsledný čas,medzičasy, strata na momentálne najlepších, dočasné umiestneni
 • a ak to beriete veľmi vážne, tak začnite v cieli diskutovať s vašimi súpermi v kategórii, kde ste to pokazili alebo naopak, kde ste vymysleli ideálny a najrýchlejší postup
 • za neoznačenie kontroly je penalizácia 5 minút

3 komentáre

  1. Pozrite sa, ak je druhý stupeň stíhaný za to, že mimo pléna nechodí na orientačný beh alebo spôsobí dopravný prostriedok, myslím si, že je najvyšší čas sa baviť o jednej veci.

Komentáre sú uzavreté.