Vybíjaná – pravidlá (len 2. stupeň)

 • Počet hráčov na ihrisku 5 + 1 (5 hráčov v hracom poli a jeden kapitán).
 • Hrá sa pokiaľ nebudú vybití všetci hráči jedného družstva, alebo pokiaľ neprejde 20 minút od začiatku zápasu. Pokiaľ sa hra neskončí ani po ukončení časového limitu, tak vyhráva družstvo, ktoré má vybitých menej hráčov, zápas môže skončiť aj remízou.
 • Hra začína od kapitána družstva (ktoré vyhralo hod mincou) prehodom smerom do vlastného poľa, pričom na to, aby družstvo mohlo vybíjať, musí prehodiť loptu trikrát za sebou (medzi kapitánom a zvyškom družstva). Pokiaľ prvé družstvo trikrát úspešne prehodilo loptu, tak druhému družstvu stačí prehodiť loptu iba raz na to, aby mohli vybíjať súperov.
 • Počas zvyšku hry je potrebné nabiť loptu prehodom medzi kapitánom a hráčmi v hracom poli.
 • Lopta je nabitá pokiaľ nie je vybitý hráč druhého družstva, lopta nepadne na zem, alebo družstvo ktoré malo loptu, loptu stratí na úkor druhého družstva.
 • Vybitý je vždy prvý hráč, ktorý je priamo zasiahnutý (od zeme neplatí).
 • Vybitý hráč je zachránený, ak loptu chytí druhý hráč – spoluhráč.
 • Pri vybití zapíska rozhodca dvakrát a ukáže na vybitého hráča. Vybitý hráč sa presunie ku kapitánovi a už sa nemôže vrátiť do poľa, zvyšok hry pomáha kapitánovi. Hra pokračuje až po hvizde rozhodcu, keď už vybitý hráč opustil hracie pole.
 • Pri priestupkoch zapíska rozhodca jedenkrát (prešľap, kroky), následne družstvo stráca loptu.
 • Hráč s loptou môže urobiť maximálne 3 kroky, nesmie driblovať, len prihrávať a to maximálne 3 prihrávky.
 • Lopty, ktorá opustila hraciu plochu sa môže dotknúť iba hráč, ktorý je zapojený do hry.
 • Prešľap je každý dotyk súperovho poľa, stredovej, postranných a autových čiar, hociktorou časťou tela.
 • Mŕtva lopta je vtedy ak rozhodca zapískal a prerušil hru. Hra pokračuje až na jeho pokyn.
 • Ak družstvo nenastúpi na zápas so všetkými hráčmi, chýbajúci sa počítajú za vybitých.