Ping pong – pravidlá

Základné pravidlo je dostať loptičku na súperovu polovicu výhradne použitím rakety. Hra začína podaním.

Podanie v stolnom tenise

  • podanie sa v stolnom tenise vykonáva z nadhodu – loptička sa musí dotknúť najskôr vlastnej a až potom súperovej polovice
  • počas podania sa nesmie loptička akokoľvek skryť
  • pri dotyku sieťky sa podanie opakuje
  • pri štvorhre sa musí podávať „krížom“ – z pravej vlastnej polovice smerom doľava

Medzihra

  • loptička sa vracia už bez dotyku vlastnej polovice, môže sa dotknúť sieťky, nesmie sa dotknúť stropu
  • pri štvorhre sa hráči na každej strane pravidelne striedajú
  • hrá sa na sety do 11 bodov, pričom rozdiel musí byť najmenej dva body