Streetball – pravidlá

  1. Základné princípy a pravidlá vychádzajú z basketbalu.
  2. Hrá sa na jeden kôš t. j. 1/2 basketbalového ihriska.
  3. Bude sa hrať spôsobom 3 proti 3 pričom by mali byť aspoň dvaja ďalší na vystriedanie (v tíme je povinné mať aspoň 3 hráčov).
  4. Pred zahájením hry sa bude určovať držanie lopty spôsobom tzv. „Strih“ (kameň, nožnice, papier).
  5. Pri zahájení alebo prerušení hry sa lopta vyhadzuje zo zázemia(spoza trojkovej čiary). Pred začatím hry, po koši, sa dáva tzv. „CHECK“, to je podanie lopty súperovi na hranici trojbodovej čiary.
  6. Striedať sa môže pri prerušení hry po nahlásení rozhodcovi. Počet striedaní nie je obmedzený.
  7. Hra sa končí po uplynutí hracieho času t.j. 2×5 minút.
  8. Komunikovať s rozhodcom má dovolené len kapitán, pokiaľ k tomu hráč nie je vyzvaný.
  9. Bude sa hrať spôsobom každý s každým v skupine to znamená:
A
A1 vs A2
A1 vs A3
A2 vs A3

Ďalej budu postupovať z každej skupiny 4 tímy s najvyšším počtom výhier a hrá sa znova rovnakým spôsobom. V prípade zhody počtu výhier rozhodne rozhodca na základe dosiahnutých bodov. Hrací čas a systém postupovania zo skupiny sa môže meniť podľa počtu účastníkov.