Deň netradičných disciplín – výsledky

Ahojte, prinášame vám výsledky jednej z najpopulárnejších netradičiek, DND. Dúfame že ste sa zabavili a užili ste si to napriek tomu, že sme jednu disciplínu nestihli. A tu sú výsledky:

2. stupeň

Ručný futbal Hod vajcom Sieť
1. Sekunda Sekunda
Kvarta
Príma B
2. Tercia Tercia
3. Príma B Tercia Kvarta
4. Príma A Príma A Príma A
5. Kvarta Príma B Sekunda
Labyrint Gladiátori Preťaho­vanie lanom
1. Kvarta Kvarta Kvarta
2. Tercia Príma A Tercia
3. Príma A Sekunda Sekunda
4. Sekunda Tercia Príma A
5. Príma B Príma B
Príma B

3. stupeň

Ručný
futbal
Hod
vajcom
Sieť Labyrint Logická
úloha
1. 2.B 4.B 3.B Sexta 4.C
2. 2.D 4.D 4.B 2.B 4.B
3. 2.C Oktáva 1.B 4.C 3.B
4. 1.B Kvinta 2.C 1.B Kvinta
5. Sexta 3.B 2.B 4.D Sexta
6. 1.C 1.C 4.C 2.D Oktáva
7. 4.D 4.C Sexta 2.C 2.D
8. Oktáva 3.D 2.D 4.B 4.D
9. 4.B 2.C Oktáva Oktáva 1.B
10. 3.B 2.D Kvinta 3.B 1.C
11. 4.C 1.A 3.D 1.C 2.B
2.C
12. Kvinta 1.B
Sexta
2.B
4.D Kvinta
13. 1.A 1.C 3.D
14.
3.D 1.A 1.A 1.A, 3.D
Preťaho­vanie lanom Gladiátori Indiánska palička
1. 4.B 4.B Oktáva
2. Oktáva Sexta 4.B
3. 3.B Kvinta
1.C
Kvinta
4. 2.C 3.B
5. Kvinta
1.A
1.B
4.D
1.B
2.B
2.D
Oktáva
Sexta
2.C
4.C
4.D
6.
7.
8.
9. 1.C
Sexta
2.B
2.D
4.C
1.A
2.C
3.B
3.D
4.C
4.D
1.B
1.C
2.B
2.D
10.
11.
12.
13.
14.
3.D 1.A, 3.D

Ďakujeme za účasť, a tešíme sa na vás na ďalších disciplínach!