Pavúk – výsledky

Prinášame vám výsledky 2. spontánnej netradičky, pavúka. Na atletike sme si zasúťažili aj v trochu netradičnejšom behu, po štyroch. Za oneskorené výsledky sa ospravedlňujeme.

3. stupeň
1. 3.D
2. Oktáva
3. 3.B
4. 2.D
5. 4.D
6. Kvinta
7. Sexta
8. 2.C
9. 4.B
1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 4.C