Ďalšie info k trojboju

Čaute, nakoľko sa viacerý pýtate kde presne to je podobne prinášame ešte zopár informácií k trojboju. Presná adresa je Bratislavský meštiansky pivovar, Dunajská 21. Môžete sa aj prísť pozrieť no nakoľko sa časť trojboju bude konať aj cez triednickú hodinu musíte mať ospravedlnenku alebo vám to učiteľ musí ospravedlniť. Ospravedlnení sú automaticky len účastníci.